fbpx

Dana

Dana

Theater, dans en muziek is al vanaf kinds af aan mijn passie. Ik vind het heel mooi om te zien wat een waardevolle bijdrage theater heeft op de ontwikkeling van jonge mensen. In 2011 studeerde ik af als Bachelor in Theater and Education en vond gelijk een baan als theaterdocent in het middelbaar onderwijs. Na hier 12 jaar werkzaam te zijn geweest, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden als leidinggevende en docent van het Theaterhuis. Mijn passie voor het lesgeven komt voort uit het feit, dat ik een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de zelfontplooiing van jonge mensen. Ieder kind verdient het om zich te blijven verwonderen. Theater draagt bij aan het vergroten van de verbeeldings- en uitdrukkingsvermogen en het creatief denken. Leerlingen leren hun eigen oordeel over situaties te vormen en dat er voor een probleem meer dan een oplossing mogelijk is. Hierbij gaat het altijd om het proces wat het kind doormaakt.