Het Theaterhuis

Het Theaterhuis wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de zelfontplooiing van jonge mensen. Ieder kind verdient het om zich te blijven verwonderen. Theater draagt bij aan het vergroten van het verbeelding- en uitdrukkingsvermogen en creatief denken.

Leerlingen leren hun eigen oordeel over situaties te vormen en dat er voor een probleem meer dan één oplossing mogelijk is. Hierbij maakt het niet uit of een kind talent heeft voor theater, of dat het eindproduct artistiek interessant is. Het gaat om het proces wat het kind doormaakt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Het Theaterhuis niet streeft naar het hoogst haalbare.

Wij zijn van mening dat als je kinderen in hun eigen kracht laat werken zij ook altijd dit hoogst haalbare zullen laten zien. Juist dat maakt ons iedere keer trots als wij met hen mogen werken binnen de lessen of workshops al dan niet richting een presentatie of voorstelling.